ผลิตสมุด-หนังสือ-วารสาร

• รับผลิต สมุดนักเรียน สมุดนักศึกษา หนังสือ และวารสารต่างๆ

• พิเศษ!!! มีกระดาษรีไซเคิลอย่างดีให้บริการ สำหรับองค์กร

NGO ที่ต้องการเลือกใช้กระดาษรีไซเคิลเพื่อเป็นการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม

phone_edited.png
Line.png

ตัวอย่างการพิมพ์สมุด-หนังสือ-วารสาร 

kornkanokprinting@yahoo.com

Line id : kanokwanpipatt

Call : 0824456949

© 2018 by Kornkanok Printing Ltd.,PART.

  • w-facebook
  • icon-line
  • phone_edited